top of page

Alfa Laval Copenhagen

Affaldssituation

Løsning

Besparelse miljø

Sikkerhed

Besparelse sikkerhed

Alfa Laval Copenhagen har i dag en inddeling i 9 forskellige fraktioner, der bortskaffes i Vip/Fel containere, komprimatorer og almindelige åbne maxi containere. Trods stor volumen indenfor genbrugsfraktionen Metal, så er den samlede udgift på et forholdsmæssig lavt niveau i kroner.

Besparelserne er opnået ved at lave ændringer i det eksisterende materiel – det vil sige mere tidssvarende, ligesom man har kunne korrigere for de forkerte afregningspriser på genbrugsfraktionerne.

​​

Samlet betyder dette, at virksomheden går fra at have en mindre udgift til en forholdsmæssig stor indtægt i fremtiden på affaldshåndteringen.  Der er altså tale om en ”besparelse” langt over 100 %.

1741%

Ligesom med miljødelen blev det eksisterende prisniveau kontrolleret, og her kunne vi konstatere, at den tidligere leverandør af brandmateriel tilsyneladende ikke kendte markedsniveauet.

13,4% (brandslukkere)

80,4 % (redningsabonnementer)

bottom of page