Alfa Laval Copenhagen

Affaldssituation- og løsning

Alfa Laval Copenhagen har i dag en inddeling i 9 forskellige fraktioner, der bortskaffes i Vip/Fel containere, komprimatorer og almindelige åbne maxi containere. Trods stor volumen indenfor genbrugsfraktionen Metal, så er den samlede udgift på et forholdsmæssig niveau i kroner. Besparelser er opnået ved at lave ændringer i det eksisterende materiel – det vil sige mere tidssvarende ligesom man har kunnet korrigere for de forkerte afregningspriser på genbrugsfraktionerne.

Samlet betyder dette, at virksomheden ændrer fra at have en mindre udgift til en forholdsmæssig stor indtægt i fremtiden på affaldshåndteringen.  Der er altså tale om en ”besparelse” langt over 100 %

Besparelse miljø

Besparelse sikkerhed

13,4% (brandslukkere)

80,4 % (redningsabonnementer)

Ligsom med miljødelen blev det eksisterende prisniveau kontrolleret, og her kunne vi konstatere, at den tidligere leverandør af brandmateriel tilsyneladende ikke kendte til markedsniveauet.

1741%

Sikkerhed