top of page

Hotel H.C. Andersen

Affaldssituation

Løsning

Besparelse miljø

Sikkerhed

Besparelse sikkerhed

Hotellet havde forinden en enkel løsning, som bestod i en ordning med dagrenovation, småt brændbart, pap og papir.

Ved gennemgang af fakturamaterialet var der mulighed for at opnå én ikke uvæsentlig besparelse, idet virksomheden ved en endnu skarpere sortering, herunder blandt andet af løsningen med dagrenovation, kunne opnå en højre afregningspris på alle genbrugsfraktioner.

Da der er tale om et længerevarigt samarbejde  vil vi altid holde et vågent øje med løsningen – således den altid er økonomisk veltrimmet.

20%

Hotellet havde i en årrække en abonnementsaftale, hvor man havde forskellige dækninger; herunder bygningsskadeservice, biler, patientbefordring m.m. herudover naturligvis også brandmateriel.

Ved en dyberegående analyse fandt man frem til den optimale løsning for hotellet, hvilket betød at der var ikke uvæsentlige besparelser i fremtiden.

83%

bottom of page