Hillerød Hospital

Affaldssituation

Under Hillerød hospital hører foruden Helsingør hospital og Frederikssund. På alle stederne har vi gennemgået de pågældende køkkener, idet man havde en løsning inddelt i Madaffald, Metal og deponi (porcelæn).

Besparelse miljø

60.2%

Løsning

Uden yderligere kildesortering eller anden omlægning af affaldsløsningen er det opnået besparelser. Vi har implementeret en løsning fra alternative leverandører og derved fået justeret priserne til markedsniveauet.