Arla Foods

Affaldssituation

Virksomheden havde som en naturlighed meget store mængder af pap, plast – både farvet såvel som klart plast i kvaliteten 98/2. Herudover havde de også en papir løsning. Genbrugsfraktionerne blev opsamlet i baller.

Ved gennemgang af fakturamaterialet var der mulighed for at opnå én ikke uvæsentlig besparelse, idet virksomheden ikke fik markedsmæssige korrekt afregning for genbrugsfraktionerne ligesom der også skulle afregnes for afhentning af disse, hvilket vi havde mulighed for at ændre ved at etablere en løsning, hvor fraktionerne kunne afhentes uden beregning.

Med andre ord, der var tale om en løsning, hvor kundens affaldshåndtering blev vendt fra en udgift til en ikke uvæsentlig indtægt. Virksomheden blev naturligvis på baggrund heraf, af os, anbefalet at skifte transportør, så man i fremtiden kunne sikre sig en korrekt løsning.

Løsning

Besparelse miljø

Besparelse sikkerhed

25%

Virksomheden havde tegnet en serviceaftale gennem en leverandør i Danmark, hvor vi ofte finder ikke uvæsentlige besparelser. En aftale man i øvrigt havde haft i mange år. Selvom der blev givet en stor rabat på serviceydelsen fra den nuværende servicevirksomhed, var der alligevel et væsentligt spring til priser, der matcher markedsniveauet generelt. Det er ofte det billede vi ser ved gennemgang af virksomheders nuværende løsninger, da løsningerne ofte kan være uigennemskuelige.

523,5%

Sikkerhed