top of page

Arla Foods

Affaldssituation

Løsning

Besparelse,

miljø

Sikkerhed og brand

Besparelse,

sikkerhed

Virksomheden fik ud fra sin produktion meget store mængder af pap, plast – både farvet såvel som klart plast i kvaliteten 98/2. Herudover havde de også en papir løsning. Genbrugsfraktionerne blev opsamlet i baller.

Ved gennemgang af fakturamaterialet var der mulighed for at opnå én ikke uvæsentlig besparelse, da virksomheden ikke fik markedsmæssige korrekt afregning for genbrugsfraktionerne, og fordi denne ikke blev korrekt afregnet for afhentning af disse, hvilket vi havde mulighed for at ændre ved at etablere en løsning, hvor fraktionerne kunne afhentes uden beregning.

Med andre ord, der var tale om en løsning, hvor kundens affaldshåndtering blev vendt fra en udgift til en ikke uvæsentlig indtægt. Vi anbefalede på baggrund af dette virksomheden et skifte til en anden transportør, så der i fremtiden var en korrekt løsning til korrekte priser.

523,5%

Virksomheden havde tegnet en serviceaftale med en leverandør i Danmark, hvor vi ofte finder meget væsentlige besparelser. En aftale man i øvrigt havde haft i mange år. Selvom der blev givet en stor rabat på serviceydelsen fra den nuværende servicevirksomhed, var der alligevel et væsentligt spring til priser, der matcher markedsniveauet generelt. Det er ofte det billede vi ser ved gennemgang af virksomheders nuværende løsninger, da løsningerne ofte kan være uigennemskuelige.

25%

bottom of page