top of page

Øregård Gymnasium

Affaldssituation

Løsning

Besparelse, miljø

Sikkerhed

Besparelse,

sikkerhed

Øregård Gymnasium, der er beliggende i Gentofte kommune, havde en enkel og simpel affaldsløsning inden samarbejdet med os. Deres sortering opfyldte ikke alle regler og love indenfor de kommunale affaldsregulativer såvel som Miljøministeriets Agenda 21. Ikke desto mindre så fungerede det selvfølgelig godt i dagligdagen.

Ved gennemgang af gymnasiets fakturamateriale, var der mulighed for at opnå en ikke uvæsentlig besparelse, da virksomheden kunne opnå en bedre økonomi ved blot at have en større sorteringsgrad, og samtidig opfylde alle love og regler.

Da Øregård Gymnasiums daværende leje og tømningspriser var væsentlig over markedsniveauet, så anbefalede vi dem at skifte til en leverandør. Vi hjalp også uden vederlag gymnasiet med at implementere vores løsning. Skiftet til den nye leverandør gjorde også, at der blev stillet nyt og tidssvarende materiel til rådighed – og dette til en lejepris væsentlig under det, som der tidligere blev betalt. Så dette var endnu en grund og en fordel til at anvende vores løsning.

64.9%

Virksomheden havde en serviceaftale, der var tegnet gennem en stor operatør på markedet. En aftale med et omfang vi ofte ser hos andre kunder i Danmark. Vores anbefaling var at trimme det, hvorved der samlet set kunne opnås en større besparelse.

24%

bottom of page